Eczane ve Eczacı İmajı Bir Bütündür!

İmaj, gündelik hayatta olduğu kadar, iş yaşamı ve diğer alanlarda da oldukça önemlidir.
Genel olarak imaj bireylerin zihinlerindeki çağrışımların, hislerin, izlenimlerin ve tutumların olumlu ya da olumsuz değerlendirmelerinden oluşur. Kısaca birinden ya da bir yerden bahsedildiğinde akıllara ilk gelen resim niteliğindedir.

Uzmanlar imajı genel hali ile üçe ayırmaktadır. Bunlar mevcut imaj, algılanan imaj ve olmak istenilen imajdır.  Mevcut imaj bir diğer adı ile öz imaj, bireylerin kendilerini değerlendirmesi ile oluşur. Hem bireylerin hem de kurumların kendilerine ait bir öz imajları bulunmaktadır. Bu şekilde düşünüldüğünde eczacının ve eczanenin iki farklı öz imajı bulunmaktadır.

Bir diğer imaj türü olan algılanan imaj ise başkalarının sizin ya da kurumunuzun hakkında düşündüğü imajdır. Karşılıklı etkileşime bağlı olarak bu imaj olumlu ya da olumsuz olabilmektedir. Burada önemli olan nokta mevcut imajınız ile algılanan imajınız arasındaki farkın çok yüksek olmaması gerektiğidir. Aksi takdirde ciddi iletişim problemleri yaşanabilmektedir. Eğer eczanenizin algılanan imajı hakkında pek bir fikriniz yoksa dışardan birilerinden geri bildirim almak yararlı olacaktır.

Son imaj türü olan olmak istenilen imaj ise bulunulan statüye göre vermek istenilen mesaja dayanır. Burada akıllara gelen ilk soru “Nasıl bilinmek istiyorum?” sorusudur. Eczane ile iletişim halinde olan herkesin eczane hakkında genel yargıları bulunur ve bu yargıların tamamı eczanenin temel imajını oluşturur. Eczanenin kurumsal imajı etkileşim halinde olan herkes için oldukça önemlidir. Eğer etraftaki insanların kafasında iyi bir imaj yakalanmışsa müşterilerin satın alma kararları da direkt değişecektir. Örneğin eczaneden memnun olan ve zihninde iyi bir imaj bulunduran bir birey etrafındaki kişilere eczaneniz konusunda referans olabilir.

Eczanenizin İmajını Değiştirin

Öncelikle konuya müdahale etmeden önce mevcut eksiklik ve sorunların incelenmesi oldukça önemlidir. Eczanede değiştirilmesi gereken konular hakkında bir rapor hazırlamak iyi bir başlangıç olacaktır. Ancak burada dikkat etmeniz gereken konu raporun gerçekliğidir. Sadece eczane sahibinden ya da çalışanlarından değil müşterilerinden de geri dönüş alınmalıdır. Bu konuda bireysel çalışabileceğiniz gibi profesyonel birinden de yardım alabilirsiniz. Daha sonra belirlenen eksikler konusundan titiz bir çalışma yürütülmelidir. İstenilen imaj için ne tür değişikliklere ihtiyacınız var? Bu değişiklikler kalıcı mı? Tüm bu sorulara yanıt alındıktan daha sonra bu durumu değiştireceğine inandığınız kesin hedefler belirleyerek kısa sürede maksimum verimi yakalayabilirsiniz.

Eczanenizi yeniden dizayn etmek istediğiniz andan itibaren vereceğimiz danışmanlık hizmeti ile yeni nesil eczane yolunda adım atıyor olacaksınız.
Bize ulaşmak için iletişim formunu doldurabilir veya  0232 367 6 777 ‘nolu telefonu arayabilirsiniz.