Sağlık sektörü özelinde verilen proje ve danışmanlık hizmetleri; gerçekleştirilecek projenin tamamına veya bir kısmına danışmanlık hizmeti verilmesini kapsamaktadır.

Proje ve danışmanlık hizmetleri genel hatlarıyla şu başlıkları ele alır:
• Fizibilite Raporu
• Bütçe Danışmanlığı
• Medikal Mimari Tasarım Danışmanlığı
• Üst Yapı Danışmanlığı

Fizibilite raporu; yatırım yapılması düşünülen projenin ekonomik, teknik ve fonksiyonel açıdan elverişliliğinin saptanmasına yardımcı olmaktadır.
Fizibilite raporunun oluşturulmasının amacı, projenin uzun ömürlü ve doğru maliyetli gerçekleştirilebilmesi ve sürdürülebilir olmasıdır.

Bütçe danışmanlığı ile; projenin ihtiyaçları doğrultusunda ilerleyebilmesi ve finalize edilmesi için gereken optimum maliyetin hesaplanması ve bu doğrultuda bir harcama planının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Hastaların ve çalışanların konforlu hissedeceği, ergonomik ve sürdürülebilir alanlar oluşturma fikrine dayanan medikal mimari tasarım danışmanlığı, ihtiyaçlara cevap verebilecek yaşam alanları tasarlanmasını hedefler.

Ulusal ve uluslararası prosedüre uygun şekilde, geleceğe yönelik trendler doğrultusunda medikal mimari tasarımı şekillendirilir.

Projenin gerçekleşeceği alanın alt yapısının uygunluğu göz önünde bulundurularak enerji sistemleri, aydınlatmalar, teknolojik donanım gibi teknik geliştirmeler, üst yapı danışmanlığı kapsamında karşılanmaktadır.

Hızlı İletişim

Soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerçekleştirilen ilgili Bilgilendirme'yi okudum ve kabul ediyorum.
  » Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

  Hızlı İletişim

  Soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


   Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerçekleştirilen ilgili Bilgilendirme'yi okudum ve kabul ediyorum.
   » Kişisel Verilerin Korunması Kanunu