Neler Yaptık kısmında

faaliyet-alanlarimiz

HERŞEY MİMARİ PROJEYLE BAŞLAR…

Herşey projeyle başlar fakat konu eczane olduğunda mimari çözüm tek başına yeterli değildir. Tüm işletmeler gibi eczaneler de sürdürülebilirliğini sağlayabilmek adına maliyetlerini azaltarak ya da satışlarını arttırarak karlılığını belli oranda yükseltmek zorundadır. Maliyet azaltımı ; etkin stok yönetimi, personel yönetimi ve teknoloji kullanımı gibi operasyonel çabalar gerektirirken, satış arttırma fırsatları ise ;parafarmasötik ürün gruplarına ayrılan alanlarda uygulanacak satış odaklı mimari taktikler ile danışanlara ( tüketicilere) daha fazla satış yapmaya dolayısıyla daha fazla gelir elde etmeye yöneliktir. Danışanlar ( tüketiciler) satın alma kararlarının %75’ ini eczane içerisinde vermektedir. Bu konu göz önünde bulundurulduğunda pazarlama tabanlı mimari tasarım, ürün yerleştirme ve tanzim teşhir (merchandising) tekniklerinin doğru uygulanmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Orveon Pharmacy ekibi bu önemin farkında olarak eczanelerimizi geleceğe hazırlamak adına aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.